top of page
Karolina Kempe

Om mig - Karolina Kempe

Jag har länge känt att mitt syfte i livet har att göra med att bygga broar – broar som främjar kontakt, kommunikation och förståelse mellan människor och i oss själva. 

 

Jag har alltid varit någon av en sökare som har velat veta mer om livet – i det stora och det lilla. De senaste 20 åren har jag utforskat olika vägar inom personlig utveckling och gjort en egen inre och yttre resa genom alla de delar som utgör en människa: den känslomässiga, den fysiska, den mentala och den själsliga. 

 

Om jag tittar tillbaka på mitt liv är det tydligt att kommunikation är en röd tråd. I mitt tidigare yrke som logoped har jag i 15 år framför allt arbetat med kommunikation på olika sätt med barn och unga med funktionsnedsättning, deras familjer och pedagoger. Jag är även en certifierad integrativ livscoach och stöttar människor i att bli mer hela i sig själv, i att hitta gåvorna med det som hållit dem tillbaka och som en följd ta steg framåt mot ett liv de längtar efter och drömmer om. Jämte detta har sång och musik alltid varit väldigt viktiga i mitt liv, och jag har många gånger fått bevittna den kontakt och läkning som kan ske när musiken är vårt kommunikationssätt.

 

I mitt coachande arbete har jag med mig den uppsättning verktyg, kunskaper och färdigheter jag har samlat på mig genom utbildning, träning och livserfarenhet. Jag bär en livsryggsäck där kultur, land, språk, uppfostran och tro skiljer sig från några av de närmaste människorna i mitt liv, och vet att dessa broar - jämte alla gåvor de medför - inte alltid är helt lätta att bygga. Jag har haft oräkneliga välsignade möjligheter att i samtal få vara en hållare för andra människor och lika många helande och starka upplevelser av att andra har varit en hållare för mig. 

 

Min erfarenhet är att det vi bär med oss från tidigare i livet blir ett slags filter genom vilket vi hör och ser varandra - och oss själva! - och genom vilket vi kommunicerar och gör val, och ibland kan det vara värdefullt att ha någon vid vår sida som hjälper oss att navigera i det.

Tidigare erfarenhet: utbildningar och kurser

Logopedutbildningen, Lunds universitet

2001-2005

Life Education Program (a program containing more than 300 hours of in-depth study, solo and group processing, based on the work by Neale Donald Walsch), ReCreation Foundation, Oregon, USA

2006-2007

Timeless Loving: A Gentle Introduction to Tantra, Institute for Ecstatic Living, USA

2008 & 2012

Själens sång, Lena Måndotter, Lund

2010

Theta Healing DNA2 Basic Course, Donna Baverman, Washington, USA

2012

Vipassana 10-dagarskurs, Dhamma Sobhana Vipassanacenter, Ödeshög

2012-2013

Integrative Coaching of the Breakthrough Shadow Coaching Training Program, The Ford Institute for Transformational Training, USA

2012-2013

Vidareutbildning till handledare i Karlstadmodellen, Irene Johansson, Helsingborg

2016

Motiverande samtal, Psykologpartners (utbildning via video)

2020

Tidigare arbetslivserfarenhet

Pianolärare inom företaget Pianino, Lund

2001-2005

European Coordinator for the Group of 1000 (a global network of people, gathered by Neale Donald Walsch, working to help facilitate a shift in consciousness in the world), volontärarbete

2006-2008

Logoped inom Barn- och ungdomshabiliteringen

2006-2021

Körledare för blandad kör inom studieförbundet Sensus samt Svenska kyrkan

2006 och tills vidare

bottom of page