top of page

Rekommendationer / Testimonials

Karolina har en obeskrivlig talang i att kommunicera hjärta till hjärta. Kan bara å det varmaste rekommendera hennes coachade samtal för att förbättra relationen både till dig själv och människorna omkring dig! Hon besitter stor empati och inkänningsförmåga och kan verkligen konsten att lyssna in en annan människa på djupet. Karolina har förmågan att fånga upp även det som sägs bortom orden och verkligen spegla en annan människa så att man blir tydligare inför sig själv. Tillsammans med Karolina får man i en trygg och tillåtande kontext hjälp att hitta sina egna nycklar och svar som kan vara ovärderliga för att komma framåt i livet. Hennes konsultationer sker online på både svenska och engelska och hon har därmed hela världen som sitt arbetsfält. Det är även en fördel, tycker jag, att kunna ta del av hennes tjänster var man än befinner sig.

Med stor glädje följer jag Karolina sedan många år tillbaka. Med sin äkta känsla för medmänniskan och en ödmjuk och tacksam inställning till livet, har hon nu skapat ett eget företag! Namnet "Consonance Communication" säger allt! Att hon idag ser sin förmåga och vill dela den med oss är en ynnest. Jag vill innerligt lyckönska henne och uttrycka en förhoppning om många inspirerande möten i kärlek, ljus och sanning! Hon får mina varmaste rekommendationer. Vi behöver alla en Karolina!

Having known Karolina for over 18 years, I have experienced her as a remarkably conscious and deeply spiritual being who listens with a compassionate ear for the opening or throughline to new awareness and potential for growth and connection. I have been inspired by Karolina’s caring perspective and her great sensitivity when holding space for an individual, or when considering the greater good and the world at large.


I've known Karolina for many years, and I'm thrilled to hear she's bringing her mastery of musical harmony to the art of healing through difficult conversations. Karolina has an innate ability to navigate toward a deeper understanding of any challenge by modeling how to gently and kindly pull at the fraying threads until the whole mess unravels into resolution and relief.


Karolina is a woman of ultimate integrity. I have known her for many years and she is consistently an honest woman and highly perceptive.

bottom of page